Детектор за температура и влага iTemp

Temp детектор е произведен от специализирания екип на Полимекс Холдинг. Позволява точно измерване на температура и влага. Захранва се с 12VDC , притежава 1-W/RS485 комуникация за връзка с контролерите iCON1XX и два релейни изхода за управление на крайни устройства с цел самостоятелна работа. Има възможност за визуализация на данните в реално време чрез софтуер Andromeda Pro, задаване на гранични стойности и запис на стойности през предварително дефиниран период от време. При преминаване на граничната стойност сигнализацията се получава от задействане на релеен изход на датчика и сигнализация в софтуера – звукова и визуална. Целта е да се подсигури безпроблемното активиране на защитната система като вентилация, климатизация, аларма и др. Възможност за свързване на до 128 датчика на една линия и преглед на данните в реално време с помощта на допълнителен LCD информационен панел.

Спецификация на сензора

Захранване

3.3-6V DC


Изходящ сигнал

digital signal via MaxDetect 1-wire bus


Сензор

Polymer humidity capacitor


Работен обхват

humidity 0-100%RH; temperature -40~80Celsius


Точност

humidity +-2%RH(Max +-5%RH); temperature +-0.5Celsius


Чувствителност

humidity 0.1%RH; temperature 0.1Celsius


Повторяемост

humidity +-1%RH; temperature +-0.2Celsius


Хистерезис Влажност

+-0.3%RH


Дългосрочна стабилност

+-0.5%RH/year


Приложение:

Изключително подходящ за помещения , където е необходимо следене на параметрите за температура и влажност на въздуха. Обикновено това са помещения където се складират хранителни, лекарствени и други продукти, архивни помещения, библиотеки, лаборатории, производствени помещения и много други. Много често се използва дори и в домашни условия за поддържане на постоянна температура.
Цена: 163.20 лв.
бр.
Детектор за температура и влага iTemp

* Всички цени са с включен ДДС