Кариери

Техник - компютри и системи за сигурност
1. инсталиране и поддръжка на компютърна техника
2. инсталиране и поддръжка на системи за видеонаблюдение
3. инсталиране и поддръжка на СОТ