Купи продукт на Canon в периода от 25/11/2008 - 15/01/2009г., регистрирай се на www.canon.bg и спечели едно от стоте Black Berry 8310.

02 Декември 2008 г.
За да участвате:


Купете си продукт на Canon през периода 25 ноември 2008 - 15 януари 2009г.


Запазете документа, удостоверяващ покупката, както и гаранционната карта на продукта.


Регистрирайте своя продукт на адрес: http://www.canon.bg/promo_08/registration.php