Офис

Булком 2000 Ко ЕООД
гр.
София - 1379,
ж.к. "Сердика" бл. 18А
тел.: (+359 2) 
953 16 22
GSM: 0898 69 32 62

e-mail: office@bulcom2000.com (основен)
e-mail: bulcom2000eood@gmail.com
 (резервен)