LEXMARK Допълнителни гаранции и аксесоари   Име Ед. цена Валута Брой
Допълнителна гаранция Lexmark 4227+ 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day SN: 2347598 145.23 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 4227+ 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day SN: 2346452 136.99 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 4227+ 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day SN: 2346453 280.16 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 4227+ 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day SN: 2346454 423.33 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 4227+ 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2346455 565.47 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C925 1-Year Onsite Service SN: 2353798 888.89 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C925 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2353802 1103.13 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C925 2-Years Onsite Service SN: 2353799 1860.18 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C925 3-Years Onsite Service SN: 2353800 2795.42 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C925 4-Years Onsite Service SN: 2353801 3858.38 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C950 1-Year Onsite Service SN: 2354207 864.17 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C950 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2354211 1038.24 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C950 2-Years Onsite Service SN: 2354208 1728.34 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C950 3-Years Onsite Service SN: 2354209 2594.57 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C950 4-Years Onsite Service SN: 2354210 3457.71 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS510 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356176 340.93 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS510 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2356172 261.62 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS510 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2356173 437.75 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS510 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2356174 657.14 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS510 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2356175 876.53 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS720 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2360084 266.77 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS720 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2360080 206.00 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS720 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2360081 340.93 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS720 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2360082 508.82 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS720 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2360083 679.80 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS725 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2360125 534.57 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS725 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2360121 409.94 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS725 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2360122 819.88 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS725 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2360123 1230.85 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS725 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2360124 1645.94 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS820 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2359920 662.29 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS820 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2359916 508.82 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS820 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2359917 847.69 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS820 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2359918 1271.02 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS820 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2359919 1834.43 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX510 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356290 774.56 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX510 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2356287 1091.80 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX510 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2356286 596.37 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX510 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2356288 1692.29 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX510 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2356289 2289.69 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX725 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2360166 1018.67 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX725 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2360162 784.86 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX725 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2360163 1312.22 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX725 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2360164 1967.30 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX725 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2360165 2622.38 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX820 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2359961 1706.71 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX820 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2359957 1312.22 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX820 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2359958 2275.27 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX820 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2359959 3238.32 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX820 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2359960 4431.06 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX825 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2360002 1865.33 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX825 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2359998 1434.79 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX825 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2359999 2389.60 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX825 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2360000 3582.34 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX825 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2360001 4778.17 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX860 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2360043 1977.60 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX860 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2360039 1521.31 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX860 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2360040 2821.17 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX860 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2360041 4059.23 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX860 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2360042 5409.56 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 1-Year Return to Office Renewal, 5-7 business days SN: 2356344 154.50 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 2-Years Total (1+1) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356340 124.63 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 3-Years Total (1+2) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356341 211.15 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 4-Years Total (1+3) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356342 363.59 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 5-Years Total (1+4) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356343 517.06 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355744 178.19 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355740 206.00 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355741 344.02 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355742 517.06 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355743 688.04 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 Upgrade to Onsite Service SN: 2355739 88.58 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 1-Year Return to Office Renewal, 5-7 business days SN: 2356352 213.21 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 2-Years Total (1+1) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356348 142.14 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 3-Years Total (1+2) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356349 228.66 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 4-Years Total (1+3) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356350 440.84 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 5-Years Total (1+4) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356351 646.84 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355790 193.64 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355786 206.00 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355787 344.02 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355788 517.06 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355789 688.04 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 Upgrade to Onsite Service SN: 2355785 88.58 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS710 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355974 208.06 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS710 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355970 173.04 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS710 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355971 346.08 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS710 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355972 519.12 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS710 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355973 693.19 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS711 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356020 280.16 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS711 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2356016 233.81 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS711 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2356017 468.65 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS711 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2356018 702.46 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS711 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2356019 937.30 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS810 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355836 208.06 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS810 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355832 173.04 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS810 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355833 346.08 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS810 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355834 519.12 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS810 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355835 693.19 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS811 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355882 280.16 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS811 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355878 233.81 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS811 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355879 468.65 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS811 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355880 702.46 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS811 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355881 937.30 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS812 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355928 373.89 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS812 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355924 310.03 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS812 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355925 624.18 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS812 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355926 935.24 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS812 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355927 1245.27 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS911 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356944 1887.99 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS911 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2356940 1452.30 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS911 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2356941 2420.50 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS911 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2356942 3630.75 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS911 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2356943 4842.03 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX510, MX511 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355568 895.07 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX510, MX511 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355564 745.72 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX510, MX511 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355565 1241.15 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX510, MX511 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355566 1863.27 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX510, MX511 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355567 2486.42 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX610, MX611 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355606 891.98 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX610, MX611 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355602 684.95 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX610, MX611 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355603 1143.30 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX610, MX611 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355604 1717.01 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX610, MX611 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355605 2290.72 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX710 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355112 914.64 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX710 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355108 764.26 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX710 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355109 1526.46 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX710 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355110 2290.72 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX710 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355111 3054.98 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX711 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355140 914.64 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX711 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355136 764.26 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX711 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355137 1526.46 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX711 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355138 2290.72 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX711 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355139 3054.98 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX810 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355168 914.64 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX810 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355164 764.26 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX810 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355165 1526.46 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX810 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355166 2290.72 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX810 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355167 3054.98 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX811 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355196 914.64 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX811 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355192 764.26 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX811 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355193 1526.46 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX811 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355194 2290.72 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX811 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355195 3054.98 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX812 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355224 914.64 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX812 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355220 764.26 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX812 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355221 1526.46 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX812 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355222 2290.72 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX812 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355223 3054.98 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX910 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356833 3220.81 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX910 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2356829 2477.15 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX910 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2356830 4128.24 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX910 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2356831 6190.30 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX910 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2356832 8254.42 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX911 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356870 3677.10 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX911 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2356866 2828.38 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX911 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2356867 4714.31 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX911 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2356868 7071.98 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX911 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2356869 9428.62 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX912 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356907 4043.78 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX912 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2356903 3111.63 лв.
Аксесоар Lexmark 550-Sheet Tray MB2442adwe SN: 36S3110 322.39 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX912 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2356904 5186.05 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX912 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2356905 7780.62 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX912 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2356906 10372.10 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X925 1-Year Onsite Service SN: 2353820 2097.08 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X925 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2353824 2726.41 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X925 2-Years Onsite Service SN: 2353821 2257.76 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X925 3-Years Onsite Service SN: 2353822 6123.35 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X925 4-Years Onsite Service SN: 2353823 8363.60 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X950 1-Year Onsite Service SN: 2354235 2428.74 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X950 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2354239 2427.71 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X950 2-Years Onsite Service SN: 2354236 4048.93 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X950 3-Years Onsite Service SN: 2354237 6072.88 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X950 4-Years Onsite Service SN: 2354238 8098.89 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X952 2-Years Onsite Service SN: 2354264 7451.02 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X952 3-Years Onsite Service SN: 2354265 11177.56 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X954 3-Years Onsite Service SN: 2354293 11177.56 лв.
Аксесоар MarkNet 8352 Wireless for CX310, 410, 510 SN: 27X0125 86.52 лв.
Аксесоар MarkNet 8352 Wireless for MS310, 410, 510, 610 SN: 27X0128 86.52 лв.
Аксесоар MarkNet 8352 Wireless for MX310, 410 SN: 27X0129 86.52 лв.
Аксесоар Lexmark MarkNet N8352 Wireless Print Server plus NFC for MX310, 410; MS310, 410, 510; CX310, 410, 510; CS310, 410, 510 SN: 27X0135 86.52 лв.
Аксесоар Lexmark MarkNet 8352 Wireless for CS310, 410, 510 SN: 27X0130 86.52 лв.
Аксесоар Lexmark 550-Sheet Tray SN: 38C0636 254.41 лв.
Аксесоар Lexmark MS91x Surge Protector for 220V EA SN: SPD0002 42.23 лв.
Твърд диск Lexmark 320+ Gb Hard Disk SN: 27X0210 226.60 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx 1-Year Onsite Service Renewal Guarantee SN: 2349646 121.54 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx+ 1-Year Onsite Service NBD SN: 2354928 115.36 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx+ 1-Year OSR NBD SN: 2354932 121.54 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx+ 2-Years Onsite Service NBD SN: 2354929 235.87 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx+ 3-Years Onsite Service NBD SN: 2354930 355.35 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx+ 4-Years Onsite Service, Next Business Day SN: 2354931 474.83 лв.
Добави в кошницата

* Всички цени са с включен ДДС