LEXMARK Допълнителни гаранции и аксесоари   Име Ед. цена Валута Брой
Допълнителна гаранция Lexmark 4227+ 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day SN: 2347598 166.11 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 4227+ 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day SN: 2346452 157.81 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 4227+ 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day SN: 2346453 321.00 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 4227+ 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day SN: 2346454 484.20 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 4227+ 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2346455 647.40 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C925 1-Year Onsite Service SN: 2353798 1017.07 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C925 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2353802 1261.87 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C925 2-Years Onsite Service SN: 2353799 2127.40 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C925 3-Years Onsite Service SN: 2353800 3196.93 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C925 4-Years Onsite Service SN: 2353801 4412.17 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C950 1-Year Onsite Service SN: 2354207 988.75 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C950 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2354211 1187.41 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C950 2-Years Onsite Service SN: 2354208 1977.46 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C950 3-Years Onsite Service SN: 2354209 2967.29 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark C950 4-Years Onsite Service SN: 2354210 3954.96 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS510 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356176 390.51 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS510 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2356172 300.17 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS510 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2356173 501.25 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS510 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2356174 751.88 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS510 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2356175 1002.50 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS720 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2360084 306.00 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS720 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2360080 236.05 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS720 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2360081 390.51 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS720 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2360082 582.85 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS720 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2360083 778.10 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS725 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2360125 611.99 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS725 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2360121 469.19 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS725 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2360122 938.39 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS725 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2360123 1407.58 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS725 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2360124 1882.60 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS820 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2359920 757.70 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS820 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2359916 582.85 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS820 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2359917 970.44 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS820 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2359918 1454.21 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CS820 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2359919 2098.26 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX510 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356290 886.78 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX510 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2356287 1248.96 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX510 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2356286 682.78 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX510 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2356288 1935.91 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX510 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2356289 2618.66 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX725 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2360166 1165.70 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX725 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2360162 897.59 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX725 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2360163 1500.84 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX725 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2360164 2249.80 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX725 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2360165 2998.76 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX820 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2359961 1952.55 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX820 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2359957 1500.84 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX820 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2359958 2602.42 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX820 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2359959 3704.01 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX820 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2359960 5067.88 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX825 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2360002 2133.23 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX825 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2359998 1640.72 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX825 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2359999 2733.56 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX825 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2360000 4097.43 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX825 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2360001 5464.22 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX860 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2360043 2261.46 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX860 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2360039 1739.81 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX860 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2360040 3226.07 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX860 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2360041 4642.40 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark CX860 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2360042 6186.95 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 1-Year Return to Office Renewal, 5-7 business days SN: 2356344 177.77 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 2-Years Total (1+1) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356340 142.80 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 3-Years Total (1+2) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356341 241.88 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 4-Years Total (1+3) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356342 416.74 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 5-Years Total (1+4) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356343 591.59 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355744 204.00 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355740 236.05 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355741 393.42 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355742 591.59 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355743 786.85 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS510 Upgrade to Onsite Service SN: 2355739 102.00 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 1-Year Return to Office Renewal, 5-7 business days SN: 2356352 244.80 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 2-Years Total (1+1) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356348 163.20 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 3-Years Total (1+2) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356349 262.28 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 4-Years Total (1+3) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356350 504.16 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 5-Years Total (1+4) Return to Office, 5-7 business days SN: 2356351 740.22 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355790 221.48 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355786 236.05 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355787 393.42 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355788 591.59 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355789 786.85 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS610 Upgrade to Onsite Service SN: 2355785 102.00 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS710 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355974 238.97 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS710 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355970 198.17 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS710 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355971 396.34 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS710 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355972 594.51 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS710 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355973 792.68 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS711 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356020 320.57 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS711 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2356016 268.11 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS711 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2356017 536.22 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS711 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2356018 804.33 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS711 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2356019 1072.44 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS810 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355836 238.97 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS810 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355832 198.17 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS810 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355833 396.34 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS810 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355834 594.51 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS810 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355835 792.68 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS811 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355882 320.57 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS811 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355878 268.11 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS811 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355879 536.22 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS811 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355880 804.33 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS811 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355881 1072.44 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS812 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355928 428.39 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS812 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355924 355.54 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS812 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355925 713.99 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS812 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355926 1069.53 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS812 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355927 1425.07 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS911 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356944 2159.46 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS911 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2356940 1661.12 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS911 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2356941 2768.54 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS911 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2356942 4152.80 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MS911 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2356943 5537.07 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX510, MX511 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355568 1024.15 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX510, MX511 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355564 853.47 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX510, MX511 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355565 1419.65 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX510, MX511 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355566 2131.57 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX510, MX511 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355567 2843.46 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX610, MX611 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355606 1019.99 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX610, MX611 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355602 783.93 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX610, MX611 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355603 1308.50 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX610, MX611 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355604 1964.20 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX610, MX611 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355605 2619.91 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX710 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355112 1046.22 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX710 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355108 874.27 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX710 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355109 1745.63 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX710 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355110 2619.91 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX710 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355111 3494.18 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX711 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355140 1046.22 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX711 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355136 874.27 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX711 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355137 1745.63 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX711 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355138 2619.91 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX711 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355139 3494.18 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX810 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355168 1046.22 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX810 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355164 874.27 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX810 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355165 1745.63 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX810 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355166 2619.91 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX810 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355167 3494.18 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX811 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355196 1046.22 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX811 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355192 874.27 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX811 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355193 1745.63 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX811 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355194 2619.91 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX811 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355195 3494.18 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX812 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2355224 1046.22 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX812 2-Years Total (1+1) Onsite Service SN: 2355220 874.27 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX812 3-Years Total (1+2) Onsite Service SN: 2355221 1745.63 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX812 4-Years Total (1+3) Onsite Service SN: 2355222 2619.91 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX812 5-Years Total (1+4) Onsite Service SN: 2355223 3494.18 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX910 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356833 3683.61 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX910 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2356829 2832.65 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX910 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2356830 4721.08 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX910 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2356831 7078.71 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX910 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2356832 9439.25 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX911 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356870 4205.26 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX911 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2356866 3234.82 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX911 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2356867 5391.36 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX911 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2356868 8087.04 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX911 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2356869 10782.72 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX912 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2356907 4624.91 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX912 2-Years Servicing (1+1) Onsite Service SN: 2356903 3558.30 лв.
Аксесоар Lexmark 550-Sheet Tray MB2442adwe SN: 36S3110 369.24 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX912 3-Years Servicing (1+2) Onsite Service SN: 2356904 5930.49 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX912 4-Years Servicing (1+3) Onsite Service SN: 2356905 8897.20 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark MX912 5-Years Servicing (1+4) Onsite Service SN: 2356906 11860.99 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X925 1-Year Onsite Service SN: 2353820 2398.43 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X925 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2353824 3118.25 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X925 2-Years Onsite Service SN: 2353821 2582.02 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X925 3-Years Onsite Service SN: 2353822 7002.94 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X925 4-Years Onsite Service SN: 2353823 9564.56 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X950 1-Year Onsite Service SN: 2354235 2777.86 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X950 1-Year Onsite Service Renewal SN: 2354239 2776.32 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X950 2-Years Onsite Service SN: 2354236 4630.83 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X950 3-Years Onsite Service SN: 2354237 6945.06 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X950 4-Years Onsite Service SN: 2354238 9261.39 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X952 2-Years Onsite Service SN: 2354264 8521.26 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X952 3-Years Onsite Service SN: 2354265 12781.89 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark X954 3-Years Onsite Service SN: 2354293 12781.89 лв.
Аксесоар MarkNet 8352 Wireless for CX310, 410, 510 SN: 27X0125 97.00 лв.
Аксесоар MarkNet 8352 Wireless for MS310, 410, 510, 610 SN: 27X0128 97.00 лв.
Аксесоар MarkNet 8352 Wireless for MX310, 410 SN: 27X0129 97.00 лв.
Аксесоар Lexmark MarkNet N8352 Wireless Print Server plus NFC for MX310, 410; MS310, 410, 510; CX310, 410, 510; CS310, 410, 510 SN: 27X0135 97.00 лв.
Аксесоар Lexmark MarkNet 8352 Wireless for CS310, 410, 510 SN: 27X0130 97.00 лв.
Аксесоар Lexmark 550-Sheet Tray SN: 38C0636 291.42 лв.
Аксесоар Lexmark MS91x Surge Protector for 220V EA SN: SPD0002 47.36 лв.
Твърд диск Lexmark 320+ Gb Hard Disk SN: 27X0210 252.59 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx 1-Year Onsite Service Renewal Guarantee SN: 2349646 139.88 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx+ 1-Year Onsite Service NBD SN: 2354928 132.89 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx+ 1-Year OSR NBD SN: 2354932 139.88 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx+ 2-Years Onsite Service NBD SN: 2354929 269.86 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx+ 3-Years Onsite Service NBD SN: 2354930 406.83 лв.
Допълнителна гаранция Lexmark 25xx+ 4-Years Onsite Service, Next Business Day SN: 2354931 543.80 лв.
Добави в кошницата

* Всички цени са с включен ДДС