Инсталиране, преинсталиране и настройка на операцинна система ( MS Windows, Linux )