Политика и цели

“Булком 2000 Ко” ЕООД се ръководи от мисията да превърне клиентите си в свои въодушевени партньори, като им предоставя винаги продукти и услуги с високо качество, които да задоволяват трайно техните изисквания и потребности. Целта ни е  професионално и коректно обслужване на клиентите в областта на информационните технологии.

 

Ние се стремим да засилим и разширим търговските си позиции, като поставяме акцент на качеството на продуктите, разширяване на продуктовата гама и коректното обслужване, изграждане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес-партньори, насърчаване и  подкрепа за професионалното развитие на своите сътрудници.

 

Това наше виждане определя последователното осъществяване на дейността ни чрез конкретизирането на същинските  му цели.

 

Качеството за нашето предприятие е сумата от всички изисквания и критерии, с които нашите клиенти определят своята удовлетвореност от нас, нашите услуги и продукти.

 

Всички процеси в нашето предприятие последователно са ориентирани към качеството. Основание за това са:

 • невъзможността за успех на пазара в условията на пазарна икономика без наличието на работеща система за управление на качеството;
 • възможността за ефективно осъществяване на отделните процеси с оглед на адаптирането към изискванията на пазари и клиентите, оптимизирането на разходите и подобряването на качеството;
 • създаването на условия за съпричастност и ангажиране на всеки сътрудник за качествена работа, утвърждаване и просперитет на предприятието;
 • спазване на приложимите нормативни изисквания;
 • уважението и коректното отношение към клиентите.

 Работата ни с клиентите се гради на следните основни принципи:

 • доверие, коректност и взаимноизгодни отношения;
 • системен подход;
 • максимална ангажираност на ръководството и персонала;
 • висока ефективност;
 • измерими, достижими и определени във времето резултати.

 Следвайки нашата философия ние си поставяме и други цели:

 • в нашите области да допринасяме за решаването на конкретните проблеми на клиентите,  включително със системни решения;
 • да отстояваме стабилна позиция като сигурни и качествени доставчици и изпълнители пред целевите клиенти;
 • да постигнем максимална задоволеност на клиентите чрез подобряване на качеството и спазване на сроковете;
 • предлагане на качество на разумна цена при съчетаване ан професионален опит и гъвкава ценова политика;
 • да се стремим към  постоянно подобрение на услугите;
 • да гарантираме пълната прозрачност и проследимост на процесите и продуктите;
 • да изграждаме система за развитие на творческата активност от откриване на грешките към предотвратяването им;
 • да управляваме процесите, да ръководим персонала целево ориентирано и да оценяваме и преглеждаме изпълнението на целите ежегодно.